© Gezondheidspraktijk Jing Luo
Home Klacht & Oplossing Pools Privacy Disclaimer Film Behandelmethoden Werkwijze & specialisaties Nieuws Contact

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids-)advies. Met veel zorg is de inhoud hiervan opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website beschreven, volledig of juist is. U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelfverantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat, aangaande uw gezondheid. Het advies van Gezondheidspraktijk Jing Luo is dat u vrijblijvend een gekwalificeerd arts raadpleegt, als u informatie wilt hebben met betrekking tot uw specifieke situatie. Gezondheidspraktijk Jing Luo  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks. Auteursrechten. De auteursrechten op de website/ berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes) van de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Venlo - Eindhoven 

Disclaimer
© Gezondheidspraktijk Jing Luo
Navigation Menu

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids-)advies. Met veel zorg is de inhoud hiervan opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website beschreven, volledig of juist is. U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelfverantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat, aangaande uw gezondheid. Het advies van Gezondheidspraktijk Jing Luo is dat u vrijblijvend een gekwalificeerd arts raadpleegt, als u informatie wilt hebben met betrekking tot uw specifieke situatie. Gezondheidspraktijk Jing Luo  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks. Auteursrechten. De auteursrechten op de website/ berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes) van de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Venlo - Eindhoven